Inscrición no III Encontro galego de ciberseguridade CIBER.gal

2 e 3 de novembro

Organizado polo Nodo Gallego de Ciberseguridade, o III Encontro CIBER.gal ofrece talleres, conferencias, paneis de debate, representacións teatrais e concursos de ciberseguridade.

Acollerá a entidades públicas e privadas de referencia no campo da seguridade da información e actividades destinadas para todos os públicos: Administración Pública, tecido empresarial e cidadanía.

Contará coa participación de recoñecidos profesionais como Chema Alonso e Esther Estévez, e realizaranse sorteos entre todos os asistentes presenciais.

Programa Principal

2 e 3 de novembro

Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela - Edificio Fontán - Auditorio Principal

Organizado en 3 bloques de actividades, destinados á Administración pública, ao tecido empresarial e á cidadanía.

Contará coa participación de Chema Alonso e Esther Estévez.

Ofrecerase aperitivo e sorteos para os asistentes presenciais.

É posible inscribirse a un ou máis bloques.

Prazas limitadas!

Espazos técnicos de exposición

3 de novembro - 16:00 a 18:00

Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela - Edificio Fontán - Sala 9

Acollerán estudantes especializados en ciberseguridade, profesionais noveles na materia así como outros relatores vinculados nun mesmo escenario onde serán expostos proxectos, traballos e ideas de ciberseguridade de interese para o tecido empresarial.

Competición Capture The Flag

2 de novembro - 16:00 a 19:00

Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela - Edificio Fontán - Sala 9

Contará con varios retos de ciberseguridade para que os participantes poidan demostrar as súas habilidades e destreza á hora de resolver problemas relacionados con temáticas como a criptografía, o análise forense, networking e reversing. Nun tempo determinado, o participante deberá solucionar o maior número de retos posibles. Cada reto terá unha puntuación acorde á súa dificultade, e será o gañador a persoa que mais puntos obteña.

O asistente debe acudir co seu propio equipo portátil.

Requírese ser maior de idade para participar.

Actividade soamente en formato presencial

Prazas limitadas!

Obradoiro de Instalación e configuración de Snort sobre raspberry pi para detección de intrusións en redes industriais

2 de novembro - 10:00 a 12:00

Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela - Edificio Fontán - Sala 9

O obradoiro consiste na instalación e configuración de Snort sobre raspberry pi para a detección de intrusións en redes industriais. Partirase dunha pequena rede industrial composta por un switch SCALANCE XC2008 de Siemens, un PLC S7-1200 e unha raspberry pi que se conectará a un porto do switch configurado en espello.

Necesario dispoñer dun portátil con VNC Viewer ou similar para conexión mediante escritorio remoto coa raspberry pi. Wireshark e nmap instalados.

Dirixido a estudantes e profesorado de cursos de especialización en Ciberseguridade, ciclos formativos de FP da familia profesional de informática, electricidade e electrónica e outras persoas interesadas no tema

Actividade soamente en formato presencial

Prazas limitadas!

Obradoiro de Escalada de privilexios e persistencia en sistemas Linux

2 de novembro - 12:00 a 14:00

Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela - Edificio Fontán - Sala 8

No obradoiro revisaranse as técnicas de elevación de privilexios e persistencia en sistemas Linux recollidas na matriz MITRE ATT&CK. Tomando como punto de partida un equipo Linux, aplicaranse métodos de enumeración para atopar diversas vías de elevación de privilexios; para posteriormente explotalas, e pasar de ser un usuario non privilexiado a ser root no sistema.

Necesario dispoñer dun portátil con Virtualbox instalado e espazo en disco suficiente para instalar unha máquina virtual que será proporcionada durante o taller. É recomendable ter unha máquina virtual con Kali Linux.

Dirixido a estudantes de carreiras técnicas, estudantes de FP informática, electrónica, telecomunicacións e administradores de sistemas, membros de equipos de blue team e red team.

Actividade soamente en formato presencial

Prazas limitadas!

Obradoiro de Automatización de ataques e emulación de adversarios con MITRE Caldera.

3 de novembro - 10:00 a 12:00

Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela - Edificio Fontán - Sala 8

MITRE Caldera é unha plataforma de código aberto deseñada para emular adversarios e automatizar ataques e probas de seguridade. Neste taller explorarase como utilizar esta ferramenta para replicar diversas técnicas, tácticas e procedementos (TTPs) empregados polos ciberdelincuentes.

Necesario portátil con sistema operativo Windows ou GNU/Linux. Recomendable 16GB RAM min. e 80GB libres de espazo en disco. Instalado Virtualbox (v7.0 ou superior).

Dirigido a estudiantes de cursos de especialización de ciberseguridad de FP, estudiantes de másteres universitarios de ciberseguridad, estudiantes de últimos cursos de ciclos superiores de la rama de informática de FP, estudiantes de últimos cursos de grado universitario en informática o del máster en ingeniería informática y técnicos de departamentos IT de empresas y entidades.

Actividade soamente en formato presencial

Prazas limitadas!

Obradoiro de Adquisición de evidencias para análise forense informática

3 de novembro - 12:30 a 14:30

Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela - Edificio Fontán - Sala 8

Neste obradoiro se amosará como adquirir certas evidencias forenses de distintos dispositivos (PCs, móbiles, etc.) empregando ferramentas gratuitas, tanto hardware (clonadoras e bloqueadores de escritura) como software (Caine, adb, WhatsApp Key/DB Extractor, Avilla Forensics, etc.).

Necesario computador portátil con VirtualBox instalado e espazo suficiente no disco como para instalar as máquinas virtuais que se fornecerán.

Dirixido a estudantes de ciclos superiores de informática e do curso de especialización de ciberseguridade IT ou OT, profesionais do sector da ciberseguridade y Membros de forzas e corpos de seguridade do estado.

Actividade soamente en formato presencial

Prazas limitadas!